The Blog

တို႔ဆရာ

ေရးဖြဲ႕သူ- ဦးခန္႔ (ကမ႓ာသစ္)

အဖတ္အေရး သူသင္ေပး
ေက်းဇူးႀကီးမား တို႔ဆရာ။
ဆံုးမသြန္သင္ လမ္းမွန္မ်ား 
ညြန္ျပေပးရာ တို႔ဆရာ။
  ေက်ာႏွင့္ရင္သား မခြဲျခား
ေစတနာျဖဴ တို႔ဆရာ။
တပည့္ေကာင္းမ်ား ေမြးဖို႔ရာ 
ဒုကၡမမူ တို႔ဆရာ။
ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ က႐ုဏာ
ေလးစားအပ္ရာ တို႔ဆရာ။

21-5-2019 
The Art Garden Rohingya

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your Comment*

Name*

Email*

Website