The Blog

Zulúmór Yadgari

 

Ruaínga komór lowór tan né

Arakanór zobin laloí gilgoí beggulun-é jané

Rasta gaté laíc oí gilgoí forai faijjúm kené

Ki hosuri accíl añaráttun dilé tou nomané

 

Sokor fanír dojja boinníl arkanór zobin-ót

Tór bagi-dí be-tór gojjíl oi gilám boí baacon-ót

Fouraí kén zaí faribó e-hoctó gún hayat-ót

“Fosóc Ogós” Ruaínga baíyai-n tuñaráttun ase né mon-ót

 

Zór foré-fán gulir gula maasum Ruaíngar ooré

Haçi mari diyé nelaí Ruaíngar komoré

Gojjíl dónco Ruaíngar maá boin-ór ijjót ooré

Zaalém corkár ki zulum-ún gojjíl añararé

 

Ruaíngar fara-gór toú furai diló

Gura fuwain dudór-zadu  oínor talot mela diló

Hoto fuwain hoto maa-boín Naf ór dojját dufí moilló

Bosór oí notoré e-hotá kén foraí giló.

 

Mohammed Arshad Amin

 

 

Editorial Team

(26-08-2023)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your Comment*

Name*

Email*

Website