Posts tagged "Rohingya_Poetry"

May 2020

San dekkí…! Lekóya- Maung Maung Tin ( ႐ိုပုတၱ ) San dekkí… San dekkí… Eid ór san soké dekí Kúci yé murá murá duñri Bázar góijji noiya noiya bicí Mamma çandibóu hálluá luçi Ruza rákki Ramzan bóri Hailla gojjúm eidór kúci San dekkí… ...