Posts tagged "Rohingya Genocide Day"

Aug 2023

Zulúmór Yadgari   Ruaínga komór lowór tan né Arakanór zobin laloí gilgoí beggulun-é jané Rasta gaté laíc oí gilgoí forai faijjúm kené Ki hosuri accíl añaráttun dilé tou nomané   Sokor fanír dojja boinníl arkanór zobin-ót Tór bagi-dí be-tór gojjíl oi gilám ...