The Blog

Editaror fonsón Rohingya Kavya 5 wá

Betailla Zindegi

Le.- Roshidullah Kyaw Naing

Añárar zindegi fúraizar cánti sará

Añára óilam tórr sará tíkana hará

Faní nái ek-fúça sugót handi bollá

Himmót nái vukot ek-camic cõi bóllá

E dukkór kaháni fúnító manúic nái…

Buzaite buzaite finitó longyi oddó nái…

O-gór o-billa e-gór e-billa

Uitar ek lati itar ek gúcá

Honó mikká rasta nái hári bollá

Rohingya ouñnór yankí sáñza…?

Aa…horé cánti…horé azaadi…

Horé añár naihaçá jonom vúmi,

Horé añár loo-gámor cócombotti

Mari dóri, nosól fúrar córo boní

Añaré kédái diló añár cúnali decóttí

Sug táki andá nán osól

Han táki náfañgor nán obuz

Gal táki bukor nán bezuban

Ele bele haçair kimoti háyattan…

Dec táki oigilambói dec sára

No-dekir kessú muumór zindegillá…

Hõi no-farí añarár khosúr ki…

Hõi no-farí añár kuwalot ki…?

Acár Uoré Báci Báci

Le.- Md Haress @ Ro Realist

No-dahái ocántí mukór uoré háñci

Zargoi bosór terfalot tole báfi báfí

Cántir boyaror tándar súlá

Hóñtté fáiyum ékkán tíkána

Acá górir sáan ulibó hoí hoí

Tongkir bacár tóle tái zairgói

Honó kiyé no-dekér añrár dúk

Zóler búkkán suñt súñt

Ze gór bári zobin háçai yé

E manúic buzé síyoñror duk le

Hoilla hoñcori sugór faní buré

Gorór monot zodiké uré.

Monoré buzdi oibó cánti

Acár uoré báci báci.

Nosib ór Duk

Le.- Maung Maung Tin (ရိုပုတ္တ)

Maar feçót fãilúm dé cúk

Fáça nosib foittodín faíddé duk

Din bodole, muusom bodolé

Añárar kuwál kiya no-bodole

E háyatot hoóñtté faiyúm cúk

Miraasí decót rosóm riwajor cúk

Horé monor cánti nitti hala muk

Fata zórér, nosól fistan barér

Añárar kuwál kiya no-bodoler

Latí gúca fiçót didi hálí fúla múk

Tuwán gori dúd bátór tálí

Balúr boská, itçór fuzá tulí

Baitta yó zaar, Zuwar aiyer

Añárar kuwál kiya no-bodoler

Cuwaiggá kuwalé faibóné kúci háñcí

Dadir dinná zali beraí rakkilúm sañdí

Tottár berá toínor sáni rakílúm féli

Din ó zaar, Rait yó aiyér

Añárar kuwál kiya no-bodoler

Dúorá zindegi hooñtté faribó súri.

Main-Monto Nái

Lekké – Muhammad Helal Rahmani

Burá Burír hotá asé

Goruye gáñrár ker nahá bole

Murobbir hotá hanot nofocé

Zar zarboitta te rata buzé

Ho ugguá foicá tailé

Taré zai zai Amir mane

Bálair hokúm buraittún ruká

Zehón boinné oinnor hoila

Ofoñt boinné rastá

Ogáñth boinné tíkana

Omanúic boinné matá.

Ekkattha

Le – Md Sahat@Zia Hero Naing

Nizor decót no-accílám

honó diń cántí

Háiyí kuiñror ek latí

cíyalór ek latí

Decóttún dái ailam

Suk fusí fusí

Aijó keeń baíyain mara mari

sobbic góndhá dóurá dorí

Báiye baiyé gúñwa gúiwi

Báiyain…

Sollúkot asé borkot bicí

Báiyé báiyé azamarí

Koumor hókkollá kucíc gorí

Muumór nosól faite cántí

Gorí dahái ettefákí.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your Comment*

Name*

Email*

Website