The Blog

Editarór basá Rohingya Kavya (5) wá

Ogós Mac, 2021

Maiya Niyóllé Górtti

– Ayat Ullah (Thai Kyaw)

Mukót sónaka uñrót roñg di

Maiya zargói gorttún niyoli

Maa-baf e fusár gorer

Horé zoór eén háñzi-fiñdí

Ham e zomór juwab géñth gorí.

Rastattún zargói áñçi

Burkhá fiñdí thait gorí

Sáti dorá rosom félaidi

Añçer maiya hát lári-lári

Mancé fusár gorér

Horé zoór o bóin cúndori

Áñçer maiya hoto dóuk gorí

Keéne keéne saa fissá fíri

Félaidí córom háiya

Zindegi kiya gorór dónco

Oo izzotor dusára nam Maiya

Tuñc loi kiyollá bodolor híra

Háiré, mordhen zobanar bekub Maiya.

Añí Ek Zon Áillá

– Salah (Doinnya Wati)

Sooré sooré gúm ottún urí

Aaramor bisán féli eri

Nahol zuñwal handót loi

Lal bolot tún kúli loi

Áillá suñwá báñgí lói

Ah! Añí ekzon áillá bóli hōi.

Zaite zaite fooñsílám

Nahol zuñwal erilám

Aal sowá ré cúru goillúm

O óh! Ki dukkór zindegit foillum.

Mazé mazé áillá cáiri

Gaitúm dil mon oré kúli

Goru no áñrí lé bobbo titi

Ah! e suurotót áillár zindegi

Mazé mazé súñwár bari

Goru ekka áñre tara-turi

Bari háibár dhoure

Ah! Gorur lá yó sinta lage.

Áal soité-soité hóbor ho búkke

Mon gán híkka thaikka táke

Bátór háncá dekílé

feth boijjé fán kúci láge

Ah! Añí waaccá áillár dilot mazé.

Nahol zuñwal kúlí goru eridi

Ailot mazé boi óre léppári

Morissura, haittha alugulá ar hañzi

Théli ditum suk-muk háçi.

O Allah! Hoñté lal óibóu e dán fagi.

Ugguá Goru Ek Bira Faan

-Thida Shania

E hávát ki biyaram óiyé

Áñr niyaic ottú dó unniyácí lage

E din kiyóllá naras óiyé

Fózorot keen háñz oi giyé

Keéné maritám feror búk gan

Ugguá goru loi ek bira faan

Horé lukkaitám nizor khaiya

Ghorór bútoré murda táke

Keéne moittam e decót mazé

Khoborot kén ziyañta gañre

Keéne basaitám nizor foran

Murá yé goré insán cikár

Keéne dáitám o kul le

Naf dojja tú dé luo ayér

O mulúk gán horé asé

Zere ehón o insaaf goré

Sair suk añçai sair dicá

Honikkát tuai nafair tar dehá.

25 e Ougóstór Din Ailé

AZ Ayas @ Ayas Sayed

25 ougost ór din ailé

Déc óllá becí fethfure

Ki zulúm gojjé zaalem hókúmot é

Buzái nófarír mukkúlí oré.

Kí zulúm gojjé mor maá-bóin oré

Muí hōi nofarím mukkúlí oré

Dhúñwá ye dhúñwá sugót báce

25 e ougóstór kiyamoti nozoraré

Ar hotó dín foorái nofaríyúm Allah zane.

Déc sáraiyé Rowaingá ré

Zulúm gorí buddhís hókúmot e

Maasúm zaadu fura diyé oínot mazé

Muí hōi nofarím mukkúlí oré

Ar hotó dín tákiyúm e tuwánót mazé

Gór baarí furaí di

Rifuzí banaí yé Rowaingáré.

25 Ougóst ailé

Decór becí monit uçé

Ar hotó dín tákiyum rifúzít mazé.

“Fasá Dó Zulúmor Zór”

–  Shamim Raza

Oo Arakan ré…

Duk sára nái cúk,

Hoiyé burá-burír bosonot.

Coizayum nijaam marí tor zominot,

Zeduun leká asé añár kuwalot.

Hoto cóppon háñsa oizár fottónot,

Tou kiyóllá nofair añár kuwalot.

Oo Arakan ré….

Hoto Rohingya zargói fúrai,

Hoduun acá dilot loi.

Dhulá gór bainde dhulir lá hōi,

Loo háiyos azaadi faiba hōi,

Gura bura sai taikké soiñ,

Hoñtté faiyum azaadi hóiñ.

Hoto ocánti coitám añará,

Ar de boddaic no aiyér,

Dórmo zaat forók goré,

Félai diféler basí basí,

Oo Arakan ré…

Añará zaitam horé, tui Arakan sarí,

Oo Arakan ré…

Fotti zaat raikkós Leki tor uowre,

Ekan zaga de sana Rohingya zatiré.

Faik táke uore uore,

Zodi deké folláne,

Añara táki lori sori,

Añara zaitam horé Arakan sárí.

Uottún forer oinor zór,

Tolottún focair buum ,

Racón sára fori taikkí,

Horé giyói sugór gúm.

Oo Arakan ré, Arakan ré…

Allahr wasté rahaam gór ,

Zulúm gorá hótom goró, Rohingya zati mozulumor.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your Comment*

Name*

Email*

Website