Posts tagged "မင္းမဟာ"

May 2020

ဟန္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ၿပီ…တကယ္ ေရးဖြဲ႕သူ- မင္းမဟာ အထီးက်န္ျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ ၿမိဳင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ ညတိုင္းရဲ့ နိဂုံးမလွခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ မင္းရွိေနေသးတယ္ဆိုတဲ့ အသိတရားေလးက ကိုယ့္ကို အၿပံဳးမပ်က္ေစခဲ့ဘူး…တကယ္။ ဟန္ေဆာင္ျခင္း ကင္းမဲ့ခဲ့ေလာဆိုသည္မ်ိဳးလည္း မဟုတ္ဘူးရယ္။ ဤအမွန္တရားေတြေအာက္ဝယ္ ကိုယ္ေနသားက်ၿပီး အထီးက်န္ျခင္းဆိုတဲ့ ညတိုင္းရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကို ကိုယ္ျပက္ရယ္ျပဳရင္း ဟန္ေဆာင္ၿပံဳးနိုင္ခဲ့ၿပီ…တကယ္။ ကိုယ္ၿပံဳးနိုင္ခဲ့ၿပီ…တကယ္။ (၂၃-၀၅-၂၀၂၀) အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ The Art Garden Rohingya