The Blog

Editaror Fosón Rohingya Kavya 5 wá (Okthubor,2020)

Añárlá kiyá Kissú nái…?

By Maung Sayed Hussain @ Ro Maung Kyaw Nu

Ou añár rohingya Zati

Gór asé berá nái

Manúic asé mat-bul nái

Súk dunuwót gúm nái

Uitté boité cántí nai

Loitte-soitte háite-loite cántí nai

Añarlá kiyá Kissú nai…?

Añárartú téñgor tólé meçi nái

Añarartú tiyai bóllá saiya nai

Súk bórí gúmzai bóllá bisán nai

Gaa gúri bóllá hour nái

Ferot bóraité bát nai

Zulúmottú duré zaite rasta nái

Añarlá kiyá Kissú nai…?

Cánti oréyó nái, Cánti eréyó nai

Ocántir dhólot báci báci

Haçai féllair duniyair hañçí

Ocántir haalót lói zairgoi añarár zindegi

Añarar dinbodin hóraf haalotót haçai.

Añarlá kiyá Kissú nai…

?

Ná asé gór ná asé mon

By Ro Mehrooz

Ná asé gór ná asé mon asé hoibár ki ki

Fúnóyá yo hóçé asé hoyúm haré ki ki

Sensár béráí cúka bórí nokóth dilám bari

Faássólóí-tání giboth goillám aro goillám ki ki

Dhana besi iman añárá dhiyí dhoijjath dali

Muúmmíká ayér nosól tharár óíbó ki ki

Bháyé bhayé háná haní fororé lóí tana tani

Ki zindhegi geilgóí añrár aró zaibo ki ki

Suk tháí añdhá óyyi añárá gal tháí buk óyyí

Be’lómí lóí mogoz dhúyé aró dhúíbó ki ki

Gujja haçi mujjáí féillé roidhot fúaddhí

Hotho zala cói féláílám cóyúm aró ki ki

Ná asé san ná asé thara asé ar ki ki

Zindegith foór asé hoçé dekíyúm añí ki ki

Ná asé thór ná asé mon asé hoibár ki ki

Fúnóyá yo hóçé asé hoyúm haré ki k

i

Báiyain Nogoijjó Borái

Lekóiya- Sahat @ Zia Hero Naing

Tuáñré mancé ador goré

Mancé tuáñré izzot goré

Yian maaní ennóu, tuñí bicí doñç

Cíyáñ bañcór túni, ar terfalor gór

Ajó kén éngorí gorór borái

Oo báiyain borái nogojjó

Sailla besa fourái noféláiyó

Age ki aiccílam monot raikkó

Nogojjó ar boráí, nogojjó ar fúçai

Ayéddé hailla kobor óibó akhéri gór

Cúru gorí Holomor laçái

Lekóiyá- Dialogue Partner

Gulami yaan ki zindegi,

kené tuwañré hoi?

Táite táité e zindegit,

azadi ki fourái gíyé gói.

Hoto pistán fúrai giyói,

monot acá lói

Gulamittún neliyóré,

azad  aúibó hói.

Acár batti zolibó bóli,

sai táikkí bõí

Monot mazé lager dhor dhor,

honó fúrai záiyyúm bói?

Fonná sárá e duniyait,

azad oiyé hon?

Toilé añará cíki loigói,

fonná zon zon.

Cúde hát hátiyár dabai no,

e biyaramor

Boggún mili cúru gori,

laçái holomor.

Becci Lage Ouhoman

Lekóiya: Hadis Ma Nu Nu

Ou rohingya musólman

Becí lage Ouhoman

Dec harái bidec ailám

Zurailám botnam

Ou rohingya musólman.

Nizór dec sári áilam

Dec dec dhuñri sailám

Honó cántí nofailám

Ou rohingya musólman

Becí lage Ouhoman

Nitti dhoure dhoure

Súkorfaní zargói zure

Honó cánti nofailám

Ou rohingya musólman

Becí lage Ouhoman

Ajjó keen nobuzór

haça haçi nofúrór

Báiyé baiyé mára mari

Dilá jaan foran sári

Ou rohingya musólman

Becí lage Ouhoman

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your Comment*

Name*

Email*

Website